or
Register
 

Blog

Firmware ใหม่ล่าสุดของกล้อง GoPro HERO7 Black v1.61

พร้อมสำหรับการอัพเดตแล้ว Firmware ใหม่ล่าสุดของกล้อง GoPro HERO7 Black v1.61
 รายละเอียดการอัพเดตเวอร์ชั่น 1.61


=====================
การปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ
————————————
▪️ ปรับปรุงฟังก์ชั่นระบบกันสั่น HyperSmooth ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในสภาวะแสงน้อย
▪️ ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อบันทึกวีดีโอด้วยเฟรมเรทสูงอาทิเช่น 2.7K120, 1080p120 และ 1080p240
▪️ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อหว่างกล้องกับ GoPro แอพ
▪️ เพิ่มความแม่นยำในการสั่งการด้วยเสียง
▪️ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Live streaming


=====================
การปรับปรุงด้านการใช้งาน
————————————
▪️ เพิ่มประสิทธิภาพชัตเตอร์เมื่อเปิดฟังก์ชั่น HyperSmooth
▪️ แก้ไขสัดส่วนภาพให้ถูกต้องมากขึ้นเมื่อกดดูวีดีโอจากกล้องในสัดส่วน 4:3
▪️ พัฒนาระบบตรวจสอบแยกแยะระหว่าง Portrait และ Landscape
▪️ แก้ไขปัญหาจุดสีแดงปรากฏขึ้นมาในบางวีดีโอ
▪️ แก้ไข Bug และปรับปรุง UI

สามารถอัพเดตได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแอพ GoPro จะมีการขึ้นแจ้งเตือนให้อัพเดต
*ก่อนอัพเดตควรตรวจสอบเครือข่ายให้มีความเสถียรและแบตเตอรี่ในกล้องตั้งแต่ 80% ขึ้นไปนะครับ

Sticky
ธ.ค. 14, 2018
Tags in
ปิดความเห็น บน Firmware ใหม่ล่าสุดของกล้อง GoPro HERO7 Black v1.61

Comments are closed.